Na Ratunek Człowiekowi

CegielkaMiłosierdzia01

Uczynki miłosierne względem ciała

Katechizm Kościoła Katolickiego wskazuje nam je jako przykazania, potrzebne przede wszystkim do Zbawienia każdemu z nas. Określamy je jako dar  z siebie, pewne dzieło miłości, które skierowane jest w stronę bliźniego i wyraża konkretny czyn. Wśród nich wyróżniamy następujące uczynki:
• Głodnych nakarmić
• Spragnionych napoić
• Nagich przyodziać
• Podróżnych w dom przyjąć
• Więźniów pocieszać
• Chorych nawiedzać
• Umarłych pogrzebać

Wyżej wymienione działanie potrzebne jest nie tylko bratu i siostrze, wobec których je kierujemy, ale przede wszystkim nam samym: w budowaniu postawy miłości, w pracy nad sobą, w dostrzeganiu potrzebującego i przede wszystkim w poszukiwaniu sensu życia, który nadaje właśnie miłość ofiarna będąca darem dla innych.