O projekcie

 

Projekt„Na ratunek” jest organizacją pożytku publicznego, której każdy z Państwa może przekazać 1% podatku. Naszą misją jest niesienie pomocy osobom najbardziej potrzebującym.

Wolontariusze to ludzie pełni entuzjazmu oraz zapału do pracy, którzy w każdej chwili są gotowi udzielić niezbędnego wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Projekt„Na ratunek” prowadzi działalność charytatywną i jest organizatorem inicjatyw społecznych. W ramach cyklu akcji organizowanych przewidziano inicjatywy: „Na Ratunek Duszy”, „Na Ratunek Zdrowiu”, „Na Ratunek Człowiekowi”.